Colorburst

  • 15 oz.
  • Encore® SD Nylon
  • Nexus® Modular Backing
  • 13 colorways
  • 24″ x 24″ Modular and 12″ x 48″ Plank